Skip to main content

Personnel and in-house R&D expenditure and innovative activities

Personal i despesa en R+D interna i activitats innovadores. En les empreses culturals i en el total d'empreses Catalunya. 2019
Empreses culturals Total d'empreses
Personal en R+D interna (1) 545,9 26.767,0
Despesa en R+D interna (milers d'euros) (2) 28.468,8 2.151.665,0
Despesa en activitats innovadores (milers d'euros) (2) 76.106,9 5.246.846,1
% empreses amb despesa en activitats innovadores l'any de referència (3) 17,7 20,6
% empreses amb innovacions de producte o de processos de negoci en el període (4) 23,9 24,2
% empreses amb innovacions de producte en el període (4) 17,4 11,9
% empreses amb innovacions de processos de negoci en el període (4) 21,3 21,6
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D i de l'Enquesta sobre innovació a les empreses.
Nota: Els percentatges d'empreses es refereixen a empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Personal en activitats d'R+D interna a Catalunya, independentment d'on estigui la seu social de l'empresa. Està expressat en EJC (equivalència a jornada completa).
(2) Despesa feta a Catalunya en l'any de referència per les empreses que hi tenen activitat, independentment d'on s'ubiqui la seu social.
(3) Empreses amb seu social a Catalunya que tenen despesa en activitats innovadores en l'any de referència, independentment d'on es faci l'activitat innovadora.
(4) Empreses que han fet innovacions en l'any referència o en algun dels 2 anteriors.

Cells: All

Select a category to see the time series.

Available tables