Skip to main content

Companies with less than 10 employees. By staff that develops ICT functions

Empreses de menys de 10 ocupats. Catalunya. 2017 Per tipus de personal que desenvolupa les funcions TIC
Total
Total 427.606
Manteniment de les infraestructures TIC (p.ex.: servidors, ordinadors, impressores, xarxes)
Treballadors propis 18,0
Proveïdors externs 31,3
No aplicable 50,8
Suport per al programari de l'oficina (p.ex.: processadors de text, fulls de càlcul...)
Treballadors propis 28,7
Proveïdors externs 23,8
No aplicable 47,6
Desenvolupament de sistemes/programari de gestió empresarial (ERP, CRM, recursos humans, bases de dades...)
Treballadors propis 8,2
Proveïdors externs 15,6
No aplicable 76,2
Suport dels sistemes/programari de gestió empresarial (p.ex.: ERP, CRM, recursos humans, bases de dades...)
Treballadors propis 8,0
Proveïdors externs 14,6
No aplicable 77,4
Desenvolupament de solucions web (p.ex.: llocs web, solucions de comerç electrònic...)
Treballadors propis 8,0
Proveïdors externs 19,1
No aplicable 72,8
Suport de solucions web (p.ex.: llocs web, solucions de comerç electrònic...)
Treballadors propis 9,8
Proveïdors externs 18,0
No aplicable 72,2
Seguretat i protecció de dades (programari de seguretat, proves de seguretat)
Treballadors propis 9,9
Proveïdors externs 24,0
No aplicable 66,1
Unitats: % empreses.
Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce1718/1.01.4/en