Skip to main content

Companies with 10 employees or more. By activity sector and type of using portable devices

Empreses de 10 ocupats o més amb connexió a Internet. Catalunya. Primer trimestre del 2018 Per sector d'activitat i tipus d'ús que les empreses permeten realitzar amb els dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet que proporcionen als empleats (1)
Indústria Construcció Serveis Total
Total 6.520 2.379 14.657 23.556
Proporcinar dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet als empleats 77,2 65,4 74,6 74,4
Tipus d'ús
Accés al correu electrònic de l'empresa 72,7 57,6 68,8 68,7
Accés i modificació de documents de l'empresa 49,1 38,8 48,3 47,5
Ús d'aplicacions informàtiques específiques de l'empresa 53,6 41,5 55,6 53,6
Unitats: % empreses.
(1) S'entén per dispositiu portàtil els ordinadors portàtils (p.ex. tauleta tàctil, notebook, netbook, laptop, etc.) i altres dispositus portàtils (p.ex. smartphone, PDA phone, etc.) que no siguin utilitzats només via wifi. La connexió mòbil a Internet ha de ser per a ús empresarial i pagada totalment o parcialment per l'empresa.
Font: Idescat a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/eticce1718/2.03.2/en