Skip to main content
Població segons llengua inicial i sexe Catalunya. 2018
Homes Dones Total
Català 972,7 1.037,6 2.010,4
Castellà 1.604,6 1.761,4 3.366,0
Ambdues 85,7 90,7 176,4
Aranès 1,1 1,5 2,6
Àrab 81,4 58,9 140,3
Altres llengües 274,9 270,0 544,9
Altres combinacions de llengües 18,3 37,9 56,2
No consta 56,2 33,6 89,8
Total 3.094,9 3.291,7 6.386,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.

Geographical area: Catalonia

Options