Skip to main content

Habitatges construïts de nova planta

Habitatges construïts de nova planta
Fondarella
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1992–2023
Habitatges construïts de nova planta Fondarella
Habitatges iniciats amb protecció oficial Habitatges iniciats Habitatges acabats amb protecció oficial Cèdules habitabilitat (primera ocupació) Habitatges acabats
2023 0 2 0 3 2
2022 0 2 0 0 0
2021 0 2 0 0 0
2020 0 1 0 0 1
2019 0 1 0 0 0
2018 0 0 0 2 2
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0
2014 0 0 0 0 1
2013 0 0 0 1 0
2012 0 1 0 5 0
2011 0 0 0 9 14
2010 0 0 0 4 2
2009 0 3 0 0 2
2008 0 2 0 0 3
2007 0 22 0 7 6
2006 0 11 0 4 1
2005 0 8 0 13 15
2004 0 4 0 13 5
2003 0 0 0 4 7
2002 0 17 0 13 16
2001 0 15 0 13 12
2000 0 6 0 2 3
1999 0 16 0 1 0
1998 0 4 0 1 0
1997 0 0 1 3 2
1996 0 1 5 3 12
1995 7 6 4 1 7
1994 9 12 4 1 5
1993 0 3 0 0 0
1992 0 4 0 0 1
Font:
1992-2009: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
2010-2020: Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.
2021: Departament de Drets Socials.
2022-2023: Departament de Territori.

Available tables

  • Habitatges construïts de nova planta