Skip to main content

Població amb alguna relació amb la Seguretat Social, segons condició. Per sexe i nacionalitat. Percentatge

Població amb alguna relació amb la Seguretat Social, segons condició. Per sexe i nacionalitat. Percentatge Catalunya. 2012
Espanyola Estrangera No consta Total
Homes
Només resident 2,21 0,35 .. 2,57
Només cotitzant 1,41 0,48 .. 1,89
Només pensionista 0,58 0,13 .. 0,71
Resident i cotitzant 27,98 6,03 0,01 (*) 34,02
Resident i pensionista 11,60 0,13 .. 11,73
Cotitzant i pensionista 0,01 (*) .. .. 0,01 (*)
Resident, cotitzant i pensionista 1,35 0,02 (*) .. 1,37
Total 45,14 7,13 0,02 (*) 52,30
Dones
Només resident 1,49 0,19 .. 1,69
Només cotitzant 1,02 0,18 .. 1,20
Només pensionista 0,54 0,24 0,01 (*) 0,79
Resident i cotitzant 25,92 4,34 0,01 (*) 30,27
Resident i pensionista 12,49 0,08 .. 12,57
Cotitzant i pensionista .. .. .. ..
Resident, cotitzant i pensionista 1,15 0,02 (*) .. 1,17
Total 42,63 5,05 0,03 47,70
Ambdós sexes
Només resident 3,71 0,55 .. 4,26
Només cotitzant 2,43 0,66 .. 3,09
Només pensionista 1,12 0,36 0,02 (*) 1,50
Resident i cotitzant 53,90 10,37 0,02 64,29
Resident i pensionista 24,09 0,21 .. 24,31
Cotitzant i pensionista 0,02 (*) .. .. 0,02 (*)
Resident, cotitzant i pensionista 2,50 0,04 .. 2,54
Total 87,77 12,18 0,05 100,00
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.