Skip to main content

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Percentatge

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Percentatge Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Compte aliè
Catalunya 27,69 0,91 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 28,62 25,40 0,61 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26,02 53,10 1,52 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 54,63
Catalunya i altres CA 1,07 0,75 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,83 0,56 0,52 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,07 1,63 1,27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,90
Altres CA 0,97 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,97 1,22 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,22 2,20 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,20
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 29,74 1,66 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 31,42 27,18 1,13 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,32 56,92 2,79 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 59,73
Compte propi
Catalunya 4,67 0,07 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,74 2,71 0,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,75 7,37 0,11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,49
Catalunya i altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres CA 1,95 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,95 0,78 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,78 2,73 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,73
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 6,62 0,07 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,69 3,49 0,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,53 10,10 0,11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,22
Compte aliè i compte propi
Catalunya 0,60 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,60 0,37 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,37 0,96 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,97
Catalunya i altres CA 0,32 0,08 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,40 0,15 0,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,18 0,47 0,11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,58
Altres CA 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 0,93 0,09 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,02 0,52 0,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,56 1,45 0,12 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,58
No consta
Catalunya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Catalunya i altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No consta 13,85 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,85 14,63 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,63 28,47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,47
Total 13,85 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,85 14,63 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,63 28,47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,47
Total
Catalunya 32,96 0,99 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 33,96 28,47 0,65 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29,13 61,43 1,64 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 63,09
Catalunya i altres CA 1,40 0,83 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,23 0,70 0,55 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,26 2,10 1,39 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,49
Altres CA 2,94 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,94 2,01 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,01 4,95 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,95
No consta 13,85 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,85 14,63 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,63 28,47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,47
Total 51,14 1,82 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 52,97 45,81 1,20 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47,03 96,95 3,03 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 100,00
Unitats: Percentatge.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.