Skip to main content

Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per composició de la llar

Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per composició de la llar
Catalonia
2022
No filters
Composició de la llar
Llars segons presència de persones amb discapacitat

Select a category to see the time series.

Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per composició de la llar Catalunya. 2022
Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys amb discapacitat Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys Total
Unipersonal 41,7 463,7 846,0
Parella 55,7 415,3 691,6
Parella amb fills 104,0 936,8 937,2
Monoparental 40,1 280,0 281,3
Altres tipus 51,9 326,8 342,3
Total 293,3 2.422,7 3.098,3
Unitats: Milers de llars.
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
Llars segons presència de persones amb discapacitat (distribució percentual). Per composició de la llar
Llars segons presència de persones amb discapacitat (distribució percentual). Per composició de la llar Catalunya. 2022
Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys amb discapacitat Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys Total
Unipersonal 14,2 19,1 27,3
Parella 19,0 17,1 22,3
Parella amb fills 35,4 38,7 30,2
Monoparental 13,7 11,6 9,1
Altres tipus 17,7 13,5 11,0
Total 100,0 100,0 100,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.