Skip to main content
Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per grups d'edat
Catalonia
2022
No filters
Llars segons edat de les persones
Llars segons presència de persones amb discapacitat

Select a category to see the time series.

Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per grups d'edat Catalunya. 2022
Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys amb discapacitat Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys Total
Llars amb persones menors de 16 anys 47,2 730,6 730,6
Llars amb persones majors de 64 anys 65,1 333,0 1.007,3
Llars amb persones menors de 16 anys i majors de 64 3,5 (*) Estimació amb alta variabilitat 45,1 46,5
Llars sense persones menors de 16 anys ni majors de 64 177,5 1.313,9 1.313,9
Total 293,3 2.422,7 3.098,3
Unitats: Milers de llars.
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
Llars segons presència de persones amb discapacitat (percentatge). Per grups d'edat
Llars segons presència de persones amb discapacitat (percentatge). Per grups d'edat Catalunya. 2022
Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys amb discapacitat Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys Total
Llars amb persones menors de 16 anys 16,1 30,2 23,6
Llars amb persones majors de 64 anys 22,2 13,7 32,5
Llars amb persones menors de 16 anys i majors de 64 1,2 (*) Estimació amb alta variabilitat 1,9 1,5
Llars sense persones menors de 16 anys ni majors de 64 60,5 54,2 42,4
Total 100,0 100,0 100,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
(*) Estimació amb alta variabilitat.