Skip to main content

Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica

Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica
Catalonia
2022
No filters
Llars segons relació amb l'activitat econòmica
Llars segons presència de persones amb discapacitat

Select a category to see the time series.

Llars segons presència de persones amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Catalunya. 2022
Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys amb discapacitat Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys Total
Amb alguna persona activa 213,0 2.220,7 2.239,6
Amb totes les persones ocupades 162,9 1.888,2 1.906,2
Amb totes les persones desocupades 23,1 118,6 119,2
Amb totes les persones inactives 80,3 202,0 858,8
Total 293,3 2.422,7 3.098,3
Unitats: Milers de llars.
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
Llars segons presència de persones amb discapacitat (percentatge). Per relació amb l'activitat econòmica
Llars segons presència de persones amb discapacitat (percentatge). Per relació amb l'activitat econòmica Catalunya. 2022
Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys amb discapacitat Llars amb alguna persona de 16 a 64 anys Total
Amb alguna persona activa 72,6 91,7 72,3
Amb totes les persones ocupades 55,5 77,9 61,5
Amb totes les persones desocupades 7,9 4,9 3,8
Amb totes les persones inactives 27,4 8,3 27,7
Total 100,0 100,0 100,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.