Skip to main content

Població amb discapacitat segons situació de dependència reconeguda. Total

Població amb discapacitat. Segons situació de dependència reconeguda
Catalonia
2009–2022
Població amb discapacitat. Segons situació de dependència reconeguda Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Persones en situació de dependència reconeguda 49,5 51,6 48,9 53,4 47,1 42,6 42,8 41,8 45,9 41,8 43,2 33,3 29,2 26,8
Resta de persones 274,3 274,7 279,3 262,5 267,4 264,1 258,8 254,9 250,7 205,6 202,0 180,1 167,9 152,6
Total 323,8 326,3 328,1 315,9 314,5 306,7 301,6 296,7 296,5 247,4 245,2 213,4 197,1 179,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.