Skip to main content
Pensions contributives de la Seguretat Social gestionades per les delegacions a Catalunya de l'INSS i l'ISM. Pensió mitjana el mes de desembre per règim Catalunya
Comparació amb Espanya.Mitjana estat=100
Règim General Règim especial de treballadors autònoms Règim especial agrari (compte aliena) Règim especial agrari (compte pròpia) Règim especial de treballadors del mar Règim especial de mineria del carbó Règim especial d'empleats de la llar Accidents de treball i Malalties professionals SOVI Total
2016 104,90 103,34 .. .. 110,96 75,31 .. 105,87 100,85 103,78
2015 104,79 103,00 .. .. 110,88 76,11 .. 105,56 100,91 103,61
2014 104,76 102,66 .. .. 110,78 76,47 .. 105,06 100,95 103,50
2013 104,71 102,33 .. .. 110,56 76,43 .. 104,67 101,03 103,38
2012 104,93 101,95 .. .. 110,38 76,81 98,23 104,43 101,06 103,37
2011 100,86 101,69 95,56 .. 110,10 77,08 98,35 104,16 101,20 103,31
2010 100,78 101,36 95,59 .. 109,48 77,38 98,27 103,63 101,31 103,22
2009 100,76 101,21 95,55 .. 108,85 77,59 98,59 103,23 101,44 103,23
2008 100,73 101,19 95,69 .. 108,99 78,00 98,95 102,74 101,40 103,26
2007 100,70 99,74 96,07 97,53 108,95 77,98 98,99 102,12 101,27 103,32
2006 100,49 99,81 96,45 97,95 108,40 78,54 99,06 101,15 101,35 103,16
2005 100,46 99,78 96,81 98,33 107,74 79,35 99,07 100,22 101,51 103,19
2004 100,42 100,18 97,53 99,06 106,83 80,02 98,94 99,35 102,30 103,75
2003 100,29 100,28 97,31 99,17 106,08 80,19 98,90 98,75 102,52 103,49
2002 100,04 96,55 97,27 99,28 105,50 80,99 107,74 97,72 102,70 102,89
2001 99,64 97,26 97,20 99,27 104,72 81,27 98,86 96,68 102,86 102,44
2000 99,69 100,30 97,29 99,32 104,21 81,31 98,85 95,80 103,07 102,78
1999 99,65 100,48 97,58 99,43 104,12 81,71 98,87 95,29 103,21 102,80
1998 99,54 100,45 97,68 99,39 103,72 82,19 98,83 94,13 103,46 102,67
1997 99,40 100,35 97,69 99,37 102,89 82,76 98,78 93,23 103,48 102,50
1996 99,30 100,62 97,74 99,61 102,50 83,86 98,96 92,45 103,29 102,42
1995 98,87 100,38 97,52 99,52 101,19 84,66 98,98 91,93 103,42 102,02
1994 98,73 100,31 97,67 99,54 99,98 85,56 98,94 91,55 103,53 101,82
1993 98,52 100,31 97,74 99,47 99,86 86,37 98,98 91,70 103,62 101,58
1992 97,91 100,28 98,07 99,51 99,21 86,79 98,87 92,18 103,71 101,15
1991 97,77 100,42 98,23 99,51 98,78 87,30 98,81 92,28 103,91 101,06
Font: Idescat, a partir de les dades de la Memòria de l'INSS i liquidacions de la Seguretat Social.
Nota: L'any 2008 les pensions del Règim especial agrari per compte pròpia han estat integrades en el Règim especial de treballadors autònoms, l'any 2012 les del Règim especial agrari per compte aliena han passat al Règim general i l'any 2013 les del Règim especial d'empleats de la llar han passat al Règim general.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.