Skip to main content
Excedent brut d'explotació. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,9 -6,8 -4,4 13,7 -3,1 1,7 -10,3 2,9 -4,5 1,8 2,8 4,8 -9,3 1,7 -2,9 12,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,9 -6,8 -4,4 13,7 -3,1 1,7 -10,3 2,9 -4,5 1,8 2,8 4,8 -9,3 1,7 -2,9 12,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 9,9 7,0 6,2 -4,4 3,1 16,5 -15,5 -3,2 4,3 8,3 -2,5 9,4 -0,5 1,1 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,5 6,9 13,0 5,1 -5,1 2,3 24,9 -23,1 -7,7 3,9 9,0 -6,2 8,3 -2,2 -1,1 5,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -57,8 -27,7 -15,6 26,3 10,0 55,9 -34,1 -25,9 28,5 20,2 -6,6 -5,8 25,4 33,0 -6,2 23,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,3 7,2 3,1 0,8 8,5 -6,4 6,3 -7,2 10,2 5,8 12,8 -6,5 7,9 12,3 -6,7 11,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 0,7 2,8 21,8 -8,6 33,0 4,4 -18,9 -12,3 3,5 16,3 -18,6 -6,9 3,6 -7,3 -3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,9 13,5 -3,4 -12,0 -2,6 8,2 23,5 -6,5 -18,6 23,0 -9,1 -1,1 -2,5 3,3 7,8 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -26,5 -38,7 -14,2 54,6 -15,2 -38,3 39,8 -31,9 11,2 9,9 10,9 0,2 13,1 0,8 -2,9 -0,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,1 40,4 13,6 0,8 -3,5 10,0 72,5 -7,5 -25,0 -8,0 3,1 -5,8 32,2 -8,4 2,4 -4,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,4 -22,7 49,4 25,3 -23,3 -7,0 17,6 0,7 18,4 21,0 9,4 4,9 -1,0 2,6 13,9 18,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,0 12,0 12,3 48,3 -19,4 -1,2 49,0 -13,0 -26,7 -6,8 -10,2 -7,0 -1,4 -17,0 13,7 -7,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20,3 31,4 41,7 -7,6 -45,7 -23,8 -23,3 -18,5 -17,0 7,7 5,5 4,3 18,8 1,8 0,4 8,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,9 25,1 -5,0 -35,4 43,1 15,1 724,4 -89,0 -38,7 5,6 92,8 -41,1 7,5 -31,8 -26,9 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22,7 4,6 27,2 10,9 -10,0 -5,8 -0,7 -39,2 16,0 -1,3 4,5 9,7 2,9 1,7 -7,5 9,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,9 20,3 10,4 -6,2 21,8 -3,6 12,0 -9,7 -26,5 -3,8 53,4 5,8 -17,4 -31,5 -9,5 2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -19,7 23,0 3,7 -22,0 -33,8 4,3 61,3 -59,9 -20,2 10,0 6,9 -4,7 -9,7 -7,8 1,7 0,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,6 0,9 -4,7 6,6 5,9 5,8 72,3 -61,7 18,4 -3,8 6,9 0,2 13,1 -4,0 -9,0 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,6 -6,9 34,8 24,1 -30,2 107,7 326,7 -81,7 -51,2 8,3 5,8 -31,5 11,7 -6,7 -2,6 15,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -15,2 12,8 -6,2 -13,5 42,7 -22,4 17,7 -23,2 4,8 -0,9 30,4 17,1 26,7 23,8 37,1 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,6 -41,7 10,1 -27,5 14,8 4,7 -25,0 -1,8 5,1 4,3 4,9 -2,6 -8,2 0,4 25,9 13,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -12,6 36,2 -25,4 4,3 6,2 3,1 -2,4 22,1 23,5 5,8 3,5 23,6 9,9 6,2 9,6 11,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,5 10,6 34,9 -17,4 -34,1 31,8 5,6 -1,7 -1,0 7,7 8,2 15,2 24,4 16,5 15,5 8,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,7 3,9 27,1 45,1 -9,6 -10,0 -7,6 2,8 9,9 3,5 10,5 16,6 24,5 17,2 89,3 -4,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,5 6,3 -0,2 -24,2 -22,0 -16,6 -29,6 -0,4 7,7 -3,7 12,6 17,0 10,0 6,2 8,0 17,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,5 6,3 -0,2 -24,2 -22,0 -16,6 -29,6 -0,4 7,7 -3,7 12,6 17,0 10,0 6,2 8,0 17,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,3 0,2 1,3 1,4 0,3 3,3 2,5 0,4 3,3 8,8 8,1 8,6 9,5 7,8 8,1 8,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,3 1,0 3,9 0,3 -0,5 4,5 1,1 -1,4 5,1 14,4 10,3 10,0 12,2 8,8 7,6 10,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,3 -1,0 -2,0 2,6 -0,8 1,4 4,2 2,5 0,1 1,9 6,0 7,4 6,4 5,5 8,3 5,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,9 9,2 -8,4 15,1 -9,7 12,5 15,2 -16,3 -20,5 9,7 11,9 17,3 14,2 18,4 15,8 16,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,5 -13,7 -1,9 7,4 0,7 -1,5 3,9 5,6 -2,4 1,2 0,9 7,7 5,8 2,2 2,5 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,7 -0,2 -11,9 -5,2 3,9 -13,1 3,0 15,2 6,5 6,1 4,0 8,5 12,8 13,6 15,9 5,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -16,4 -14,6 28,6 -4,9 13,7 -8,5 -11,6 -8,1 4,6 -3,3 6,7 8,9 -13,4 5,7 5,5 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -18,7 11,1 -38,7 -17.133,8 -108,4 -172,3 -10,2 -68,3 -41,6 87,6 -7,0 32,4 16,6 80,3 59,2 1,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,9 -10,7 -5,2 5,9 -8,7 58,3 5,4 4,4 6,8 -4,1 18,8 2,3 6,2 -0,1 14,7 -5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,6 17,0 5,8 -3,9 -0,3 -5,5 5,3 -3,1 2,3 1,1 6,7 5,0 5,8 3,4 8,0 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,2 10,8 1,5 -8,5 12,9 -6,6 0,5 -12,3 17,8 -5,7 -1,7 -0,6 -5,4 8,0 8,5 9,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,9 49,8 -2,6 -34,5 -19,2 7,1 8,5 -28,9 30,1 -23,0 -1,9 -5,7 -16,0 6,4 22,3 -3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,2 4,9 2,2 -2,4 24,6 -10,8 -1,7 -6,3 13,8 1,5 -1,6 1,8 0,3 8,9 2,1 17,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 0,8 20,0 -15,8 -13,4 -7,7 -33,1 23,3 5,5 27,6 8,2 3,0 8,5 5,9 16,6 23,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 0,8 20,0 -15,8 -13,4 -7,7 -33,1 23,3 5,5 27,6 8,2 3,0 8,5 5,9 16,6 23,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 -1,4 -1,0 4,0 2,2 11,6 14,1 -1,7 5,1 18,1 18,8 17,6 22,0 14,1 13,8 7,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 -1,4 -1,0 4,0 2,2 11,6 14,1 -1,7 5,1 18,1 18,8 17,6 22,0 14,1 13,8 7,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,4 -0,7 13,2 4,1 -7,2 5,2 6,6 -17,3 4,6 10,8 4,6 7,2 13,3 4,0 -3,3 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,4 -15,0 23,6 -6,5 -13,5 26,7 -6,8 -10,1 7,6 -1,6 4,7 -3,6 14,2 4,6 -0,3 1,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,1 -1,2 -11,0 21,4 0,2 -1,5 11,5 -31,4 -6,2 29,7 4,2 24,6 29,3 9,8 6,5 24,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,7 -1,6 16,3 23,9 -24,7 11,8 33,7 -19,0 5,1 15,3 -1,5 10,3 14,2 -4,8 -20,1 0,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,3 18,8 9,9 4,4 9,6 -18,2 13,4 -19,5 5,9 18,9 7,0 17,7 6,3 4,8 -2,5 22,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 0,3 0,1 2,8 10,2 4,6 4,6 2,8 6,6 7,1 5,5 6,3 9,6 14,8 10,2 10,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,7 -3,7 -0,8 -2,6 6,5 5,0 5,9 5,4 4,7 3,0 -0,5 -0,5 9,0 17,3 24,9 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,5 -0,4 -3,1 5,3 25,0 14,4 8,4 0,1 3,2 8,3 7,9 8,9 14,8 12,8 15,4 28,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,7 3,7 2,1 4,8 2,6 -0,6 4,0 2,2 10,4 7,9 8,2 9,6 6,6 14,5 -3,3 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,3 -0,7 6,9 4,2 21,3 3,1 -11,7 5,9 2,3 18,4 10,6 14,6 16,0 9,7 34,9 10,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,2 13,3 4,3 -2,9 2,2 -8,3 2,1 2,8 -6,0 8,2 5,4 12,1 8,8 8,3 1,5 9,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,0 12,4 14,6 -5,0 15,3 -1,1 -1,5 -2,8 -14,3 7,1 3,7 13,0 11,7 8,6 -2,2 16,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,0 15,0 -9,9 0,2 -12,2 -15,1 5,7 9,3 5,8 9,6 8,0 10,9 4,8 7,9 7,2 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 0,8 4,8 5,3 2,2 2,2 1,0 -2,2 1,5 0,4 -2,5 2,4 6,1 8,6 7,1 9,0 5,6 6,1 8,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.