Skip to main content

GDP supply, demand and income. Variation rates at current prices

PIB oferta, demanda i renda. Taxes de variació a preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura -6,8 4,9 -5,2 -4,0 23,8 -3,0 -0,9 -5,0 -6,7 11,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria i energia 1,8 -13,6 0,9 3,9 4,5 1,5 4,6 2,8 0,7 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
energia 6,3 -6,8 17,0 0,8 5,0 12,6 17,5 6,6 4,0 9,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústria 1,3 -14,3 -0,6 4,2 4,5 0,5 3,6 2,6 0,4 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció -7,1 -7,3 1,1 6,0 15,1 16,0 14,9 13,2 13,6 15,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis 0,1 1,8 6,7 9,2 8,1 8,0 8,2 7,9 8,5 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
serveis mercat 0,4 1,0 6,4 9,0 8,0 7,9 8,3 7,6 8,5 7,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
serveis no mercat -1,4 6,6 8,4 10,4 8,5 8,5 7,7 9,5 8,2 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
VAB -0,4 -2,3 4,7 7,5 8,2 7,0 7,8 6,8 6,5 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre productes 22,9 -20,1 -15,9 -0,4 12,9 12,0 12,6 12,6 8,6 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB 1,2 -3,7 2,7 6,7 8,7 7,5 8,2 7,3 6,7 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB demanda
Demanda interna 1,9 -5,6 1,8 7,8 9,8 9,0 9,3 7,7 6,9 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les llars 4,5 -3,5 2,3 6,8 7,8 8,1 8,4 6,5 6,5 6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les adm. públiques (1) 0,5 7,7 10,4 10,5 9,0 9,2 11,6 9,1 8,3 8,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Formació bruta capital (2) -3,7 -17,6 -3,5 8,6 14,4 10,9 9,9 9,8 7,3 7,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (béns d'equipament i altres) 1,5 -19,1 -1,3 11,1 13,0 13,9 7,7 8,0 2,0 5,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (construcció) -9,8 -16,4 -4,9 6,9 14,2 11,2 12,2 12,2 12,5 12,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'exterior (3) -10,5 47,4 34,9 -23,1 -14,2 -15,5 -5,9 2,1 3,1 10,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb estranger -10,6 -74,8 -30,8 22,2 11,2 22,3 39,5 43,7 2,8 -34,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions totals béns i serveis a l'estranger 14,6 -15,5 2,3 7,2 10,3 7,7 4,7 1,0 2,9 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
exportacions béns i serveis 16,3 -16,9 2,7 7,9 11,3 8,0 4,3 1,1 2,3 9,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
consum dels estrangers al territori 5,2 -7,3 0,2 3,4 4,8 6,4 6,8 0,6 6,3 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions totals béns i serveis de l'estranger 13,5 -23,0 -3,5 9,6 10,4 9,8 8,5 4,4 2,9 3,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
importacions béns i serveis 13,7 -23,4 -3,4 9,6 10,5 9,3 8,2 4,2 3,2 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
consum dels residents a l'estranger 8,9 -13,6 -6,1 8,7 9,3 22,8 17,1 10,4 -5,0 15,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB 1,2 -3,7 2,7 6,7 8,7 7,5 8,2 7,3 6,7 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB rendes
Remuneració d'assalariats .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,0 8,8 7,8 6,7 6,1 6,8 5,5 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Excedent brut d'explotació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,3 6,5 8,5 7,3 9,5 7,0 7,8 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre la producció i importacions .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -14,4 -1,1 12,9 12,1 13,1 11,5 7,5 6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB 1,2 -3,7 2,7 6,7 8,7 7,5 8,2 7,3 6,7 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.