Skip to main content
Valor afegit brut. Preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) 2.147 2.303 2.195 2.314 2.410 1.947 2.006 2.024 2.130 2.283 2.041
Energia (01-03 ) 4.029 3.792 4.068 3.476 3.450 3.286 2.919 2.485 2.331 2.240 2.038
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 820 685 841 755 760 514 458 475 413
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.248 2.791 2.609 2.531 2.160 1.971 1.873 1.766 1.624
Indústria (05-09 ) 31.716 31.304 36.547 36.767 35.293 33.772 33.589 32.433 31.623 31.491 29.748
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.777 4.440 4.362 4.035 4.124 3.905 3.660 3.830 3.577
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.054 2.314 2.373 2.385 2.605 2.834 2.791 2.960 2.811
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.237 1.329 1.479 1.514 1.606 1.775 1.748 1.863 1.784
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 670 837 752 713 859 896 875 882 838
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 148 148 141 158 141 163 167 215 189
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 566 586 538 515 492 496 464 485 476
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.339 3.397 3.264 3.305 3.167 3.237 2.983 2.850 2.788
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.181 1.252 1.187 1.199 1.202 1.178 1.124 1.049 968
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.158 2.145 2.077 2.106 1.965 2.059 1.859 1.802 1.820
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.088 5.994 5.616 5.431 5.293 4.937 4.879 4.620 4.408
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.877 1.946 1.807 1.807 1.800 1.774 1.800 1.632 1.629
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.851 2.022 1.939 1.844 1.770 1.612 1.554 1.558 1.427
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.225 4.914 4.651 4.278 4.073 3.785 3.660 3.667 3.386
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.292 1.326 1.219 944 931 762 761 767 741
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.933 3.587 3.432 3.334 3.142 3.024 2.898 2.900 2.645
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.819 2.696 2.676 2.722 2.651 2.514 2.554 2.643 2.440
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.951 3.005 2.901 2.602 2.537 2.631 2.585 2.699 2.514
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31 30 28 35 36 39 69 289 311
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.881 1.831 1.798 1.625 1.643 1.673 1.577 1.537 1.446
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 439 549 501 423 401 456 513 468 399
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 600 595 574 518 458 463 427 405 358
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.642 4.083 3.746 3.532 3.824 3.538 3.550 3.431 3.204
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.142 3.643 3.281 3.151 3.478 3.204 3.169 3.193 3.021
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 499 441 466 381 346 334 381 238 184
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.360 1.368 1.419 1.317 1.251 1.171 1.143 1.116 1.090
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.118 1.159 1.233 1.162 1.113 1.049 1.028 1.016 1.003
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 242 209 186 156 138 121 115 100 86
Construcció (45) 17.526 18.875 20.364 20.149 19.008 16.515 14.234 12.391 10.949 9.638 8.376
Serveis (50-51) 137.306 137.131 134.704 126.250 115.569 106.911 99.015 91.494 84.829 78.188 72.839
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24.367 24.295 22.489 21.284 19.759 18.377 17.118 15.822 14.739
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.299 3.756 3.421 3.235 2.990 2.699 2.468 2.347 2.108
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.861 13.750 12.681 12.022 11.309 10.502 9.670 8.922 8.400
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.207 6.789 6.387 6.027 5.460 5.176 4.980 4.553 4.231
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.148 12.380 11.826 10.897 10.299 9.504 8.978 8.180 7.941
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.393 13.342 12.578 11.530 10.763 10.305 9.551 8.716 8.026
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.344 4.110 3.815 3.502 3.354 3.312 3.047 2.817 2.652
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.075 978 947 780 677 668 587 616 481
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.260 4.024 3.734 3.434 3.093 2.871 2.735 2.478 2.316
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.714 4.231 4.082 3.815 3.639 3.454 3.182 2.805 2.576
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.074 9.554 8.013 7.454 7.183 6.719 6.493 6.010 5.309
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38.649 35.288 32.020 29.300 26.636 23.971 21.863 20.129 18.640
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.049 18.035 16.645 15.224 13.737 12.297 11.142 9.898 9.078
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.058 959 890 838 763 737 706 621 590
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.399 2.250 1.958 1.842 1.697 1.627 1.536 1.364 1.204
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 302 252 211 176 149 115 86 79 64
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.840 13.791 12.316 11.220 10.290 9.195 8.394 8.167 7.703
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.144 6.490 5.914 5.574 5.185 4.854 4.386 3.952 3.742
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.730 7.182 6.458 5.897 5.485 5.067 4.706 4.407 4.130
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.674 9.641 8.676 7.876 7.212 6.613 5.998 5.623 5.329
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.951 8.083 7.277 6.633 6.090 5.564 5.058 4.782 4.566
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.722 1.559 1.399 1.243 1.123 1.050 939 841 763
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.976 6.557 6.160 5.721 5.209 4.870 4.578 4.225 3.898
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 801 749 694 643 579 531 511 446 417
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 288 270 253 233 214 198 187 174 160
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.538 4.221 3.959 3.675 3.383 3.131 2.905 2.684 2.469
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.350 1.317 1.253 1.170 1.033 1.010 975 921 851
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.159 1.125 1.086
VAB 192.725 193.405 197.878 188.957 175.730 162.430 151.764 140.827 131.861 123.841 115.043
Impostos nets sobre productes 17.003 13.832 17.303 20.578 20.662 18.299 16.337 14.505 12.884 11.868 11.238
PIB 209.727 207.237 215.181 209.535 196.391 180.729 168.101 155.332 144.746 135.709 126.281
Pro memòria
Indústria i energia 35.745 35.096 40.615 40.243 38.742 37.058 36.509 34.918 33.954 33.731 31.786
Serveis no mercat 21.125 21.434 20.110 18.545 16.793 15.471 14.261 13.243 12.097 11.183 10.616
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.