Skip to main content

Valor afegit brut. Base 2000. Per sectors

Valor afegit brut. Base 2000. Per sectors
Catalonia
Selecció per nivell geogràfic
2006–2008
Valor afegit brut. Base 2000. Per sectors Catalunya
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
2008 2.194,6 40.615,0 20.364,0 134.704,3 197.877,8
2006 2.410,4 38.742,2 19.008,4 115.568,8 175.729,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.