Skip to main content

Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat Catalunya
Energia, química cautxú i metal·lúrgia Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició Maquinària, mat. elèctric, de transport i altres manuf. Total
2008 19.107,9 10.735,7 10.771,4 40.615,0
2006 17.463,0 10.536,4 10.742,9 38.742,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.

Geographical area: Catalonia

Options

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal