Skip to main content
Valor afegit brut. Base 2010. Per sectors
Catalonia
Selecció per nivell geogràfic
2011–2017
Valor afegit brut. Base 2010. Per sectors Catalunya
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
2017 2.318,7 45.202,1 11.162,9 156.544,8 215.228,5
2016 1.944,2 43.101,3 10.282,8 151.133,9 206.462,1
2015 1.850,2 41.669,8 9.491,6 145.376,9 198.388,5
2014 1.916,3 39.020,9 9.054,0 140.616,5 190.607,8
2013 1.993,3 37.664,6 9.217,6 138.201,1 187.076,7
2012 1.793,3 37.015,9 10.779,0 138.556,7 188.144,9
2011 1.837,1 38.547,9 13.918,3 140.179,4 194.482,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Nota: Anys 2015-2017. Dades provisionals.