Skip to main content

Projected population by scenario (base 2018)

Població projectada a 1 de gener segons l'escenari (base 2018) Barcelona
Escenari baix Escenari mitjà Escenari alt
2038 1.538.949 1.665.369 1.753.972
2037 1.543.870 1.662.726 1.745.617
2036 1.548.761 1.660.138 1.737.389
2035 1.553.642 1.657.610 1.729.324
2034 1.558.563 1.655.196 1.721.477
2033 1.563.574 1.652.954 1.713.884
2032 1.568.699 1.650.969 1.706.635
2031 1.574.001 1.649.261 1.699.758
2030 1.579.553 1.647.937 1.693.320
2029 1.585.308 1.647.004 1.687.377
2028 1.591.229 1.646.483 1.681.981
2027 1.596.376 1.645.451 1.676.202
2026 1.600.616 1.643.812 1.670.069
2025 1.603.831 1.641.533 1.663.603
2024 1.606.678 1.638.269 1.656.958
2023 1.609.042 1.633.811 1.650.122
2022 1.610.851 1.629.280 1.643.106
2021 1.612.028 1.624.746 1.635.908
2020 1.612.799 1.620.409 1.628.572
2019 1.613.321 1.616.684 1.621.282
2018 1.613.883 1.613.883 1.613.883
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018).

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal