Skip to main content

Projected population as of 1 January by sex and broad age groups. Low scenario (base 2018)

Població projectada a 1 de gener segons el sexe i grans grups d'edat. Escenari baix (base 2018) Catalunya. 2061
Homes Dones Total
De 0 a 15 anys 453.128 422.307 875.435
De 16 a 64 anys 1.939.427 1.911.158 3.850.585
De 65 anys i més 934.381 1.205.190 2.139.571
Total 3.326.936 3.538.655 6.865.591
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018).

Cells: All

Select a category to see the time series.