Skip to main content

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Palau-solità i Plegamans.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1.315 2.439 969 866 947 1.948 1.818
total 1.315 2.439 969 866 947 1.948 1.818
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 206 182 266 195 333 62 51
total 206 182 266 195 333 62 51
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 178 102 89 69 18 116 152
total 178 102 89 69 18 116 152
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 3 3 2 0 0 0 0
no especials 37 0 0 0 0 0 0
total 39 3 2 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 253 453 545 675 545 433 1.312
no especials 345 437 992 1.183 673 276 139
total 598 890 1.537 1.858 1.218 709 1.450
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 286 188 240 101 79 104 145
no especials 247 365 352 431 369 394 242
total 534 553 592 532 448 498 387
09. Indústria fotogràfica
especials 1 1 1 2 1 2 2
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 1 2 1 2 2
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 164 130 139 211 350 344 301
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 164 130 139 211 350 344 301
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 14 10 11 20 4 16 22
no especials 1.439 1.086 591 198 57 360 175
total 1.453 1.096 601 218 60 376 197
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 29 14 31 29 53 35 22
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 29 14 31 29 53 35 22
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 12 9 8 1 1 197 16
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 12 9 8 1 1 197 16
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 696 599 649 611 626 499 694
no especials 401 288 273 222 188 228 223
total 1.097 887 922 833 814 727 917
16. Residus no especificats
especials 121 54 50 68 115 92 257
no especials 645 54 28 35 23 14 15
total 765 108 77 103 139 106 272
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 1 0 0 0 0 0 0
no especials 289 276 198 153 1.852 139 197
total 290 276 198 153 1.852 139 197
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 1 3 1 1 1 1 1
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 1 3 1 1 1 1 1
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 1 1 1 2
no especials 99 393 110 127 179 148 91
total 99 394 110 128 179 149 92
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 5 3 2 2 1 1 0
no especials 19.240 19.030 22.060 24.348 22.510 18.612 15.497
total 19.244 19.033 22.062 24.350 22.511 18.613 15.498
Total
especials 1.587 1.467 1.679 1.723 1.776 1.725 2.775
no especials 24.440 24.651 25.927 27.827 27.148 22.298 18.599
total 26.027 26.118 27.606 29.550 28.924 24.024 21.374
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Geographical area: Palau-solità i Plegamans

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal