Skip to main content

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Bescanó
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 8 35 32 43 35 0 65 0
total 8 35 32 43 35 0 65 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 16 14 11 5 5 4 9 20
total 16 14 11 5 5 4 9 20
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 9 5 6 11 15 8 17 11
total 9 5 6 11 15 8 17 12
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 1 1 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 0 0 0 0 0 0
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 246 0 0
total 0 0 0 0 0 246 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 10 15 24 7 4 13 0 4
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 10 15 24 7 4 13 0 4
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 5 5 4 3 2 4 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 5 5 4 3 2 4 0 0
16. Residus no especificats
especials 70 73 41 46 58 34 5 6
no especials 10 9 1 2 2 2 4 3
total 81 82 42 48 60 36 10 8
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 2 2 1 0 0 0 610 1.144
total 2 2 1 0 0 0 610 1.144
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 557 453 493 588 594 587 24 34
total 557 453 493 588 594 587 24 34
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 1 0 0 0 0 0 0 0
no especials 430 350 353 375 84 144 319 498
total 430 350 353 375 84 144 319 498
Total
especials 87 94 69 57 65 51 6 10
no especials 1.032 867 897 1.024 736 991 1.048 1.710
total 1.119 961 966 1.081 801 1.042 1.054 1.720
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Geographical area: Bescanó

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal