Skip to main content

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Miralcamp
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1.108 1.061 1.007 1.001 594 394 321 1.888
total 1.108 1.061 1.007 1.001 594 394 321 1.888
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 2 2 2 4
total 0 0 0 0 2 2 2 4
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 1 1 1 1 1 0 0 0
no especials 28 69 25 20 10 4 3 6
total 29 69 26 21 11 4 3 6
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 8 13 8 8 7 9 6 10
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 8 13 8 8 7 9 6 10
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 1 5 7 11 3 5 22 1
no especials 150 236 23 1.006 925 0 0 0
total 151 241 30 1.017 928 5 22 1
16. Residus no especificats
especials 4 2 3 7 4 5 7 5
no especials 0 0 2 6 0 0 1 2
total 4 2 5 13 4 5 8 6
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 1 12 0 0 0 0 1
no especials 114 191 89 101 59 67 44 43
total 114 192 101 101 59 67 44 44
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 2 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 2 0 0 0 0 0
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 0 0 0 2 0 0 0 0
no especials 1.674 1.346 1.638 489 352 1.175 1.298 1.378
total 1.674 1.346 1.638 490 352 1.175 1.298 1.378
Total
especials 14 22 33 28 15 20 36 17
no especials 3.075 2.903 2.785 2.623 1.942 1.641 1.669 3.319
total 3.088 2.924 2.818 2.652 1.957 1.661 1.704 3.336
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Geographical area: Miralcamp

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal