Skip to main content
Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys. Catalunya. 2020 Per característiques de l'habitatge i tipus de productes TIC
Total Ordinador (qualsevol tipus) Ordinador de taula o portàtil Tauleta tactil Accés a Internet Connexió de banda ampla Connexió de banda ampla fixa Connexió només a través de banda ampla mòbil Telèfon fix Telèfon mòbil
Grandària de la llar
1 membre 552.947 74,1 67,1 44,9 90,4 90,4 72,0 18,4 63,5 100,0
2 membres 796.246 81,3 76,7 53,4 96,2 96,0 84,0 12,0 80,0 99,2
3 membres 608.306 93,2 89,7 68,4 99,2 99,2 92,5 6,7 81,2 99,2
4 membres 497.354 97,5 93,8 78,3 100,0 100,0 95,6 4,4 83,7 100,0
5 membres o més 185.493 92,6 87,4 79,2 100,0 100,0 90,7 9,3 76,4 100,0
Tipus de llar
Llar unipersonal 552.947 74,1 67,1 44,9 90,4 90,4 72,0 18,4 63,5 100,0
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 312.720 90,6 84,7 60,2 98,6 97,9 89,5 8,4 79,0 99,4
Parella sense fills que convisquin a la llar 528.630 79,6 75,1 53,9 96,0 96,0 84,7 11,3 79,0 99,2
Parella amb fills que conviuen a la llar 970.355 96,7 92,9 77,7 99,5 99,5 93,5 6,0 81,7 99,5
Altre tipus de llar 275.695 83,0 80,6 54,8 98,4 98,4 86,9 11,5 83,9 100,0
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 1.160.985 87,3 83,1 64,3 96,9 96,9 87,5 9,3 75,8 99,8
De 50.000 a menys 100.000 300.672 88,0 83,8 63,1 96,8 96,8 87,4 9,4 82,0 99,3
De 20.000 a menys 50.000 428.920 83,2 78,2 56,2 95,6 95,1 81,2 13,9 76,7 98,9
De 10.000 a menys 20.000 281.633 87,9 81,3 60,9 98,0 98,0 87,5 10,5 78,1 100,0
Menys de 10.000 468.137 85,2 80,2 59,1 96,2 96,2 85,3 11,0 77,7 99,4
Ingressos mensuals nets de la llar
Menys de 900 € 320.803 64,8 58,1 40,5 87,8 87,8 68,0 19,9 60,6 99,4
De 901 a 1.600 € 645.835 82,0 73,0 56,4 95,8 95,5 79,4 16,1 75,0 99,6
De 1.601 a 2.500 € 510.156 96,1 91,6 66,9 99,6 99,6 93,9 5,8 81,0 100,0
Més de 2.500 € 662.672 97,7 96,7 76,8 100,0 100,0 96,4 3,6 82,2 100,0
NS/NR 500.881 81,2 77,9 56,2 96,0 96,0 84,7 11,3 80,3 98,6
Total 2.640.346 86,4 81,7 61,6 96,7 96,6 86,1 10,5 77,2 99,6
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/ticll20/2.1.1/en