Skip to main content

Despesa del turisme estranger. Per motiu del viatge

Despesa declarada dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya. Per motiu del viatge Catalunya. Desembre del 2016
Variació interanual despesa total Variació interanual despesa mitjana per persona Variació interanual despesa mitjana diària per persona
Despesa total (milions €) % sobre total % mes % acumulat Despesa mitjana per persona (€) % mes % acumulat Despesa mitjana diària per persona (€) % mes % acumulat
Total 940 100,0 8,4 4,0 983 0,9 -0,4 146 3,4 13,4
Oci, lleure i vacances 644 68,5 13,9 7,0 876 -3,7 7,0 165 0,9 -0,2
Negoci, motius professionals 105 11,2 45,8 -13,4 1.159 24,4 -13,4 171 13,1 4,1
Altres motius 191 20,3 -16,8 -2,1 1.463 21,7 -2,1 99 -4,5 -5,3
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series.