Skip to main content

Correction 418

Corrections
+ Statistics Information affected Topic Pub. date Corr. date
418 EDCL Despesa mitjana de les llars. 2016-2019 Household income and expenditure 30/09/2020 30/09/2021

Les dades de despesa mitjana anual de les llars i despesa mitjana per grans grups de despesa per situació professional i tipus contracte del sustentador principal; les de despesa total i quantitats consumides d’aliments i les de despesa mitjana per persona per grans grups de despesa, per relació amb l'activitat dels anys 2016 al 2019 es van revisar el 30 de setembre del 2021, atès que es va fer un canvi metodològic en el càlcul.

Links with the corrected information