Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBAVN MRSS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBAVN. 2018
iCalendar
PIBAVN: Avanç de la variació del PIB
IV/2017
Febrer2017
I/2018
II/2018
III/2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: