Calendari de l'Idescat de difusió de resultats MRSS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2018
Gener
Dimecres 3
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2017
Dimecres 10
DEFEstadística de defuncions2016
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2016
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2016
Dijous 11
IPIÍndex de producció industrial11/2017
Divendres 12
COMESTComerç amb l'estranger10/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2017
Dimarts 16
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2016
Dimecres 17
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2018
Divendres 19
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2017
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2017
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2017
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler2017
Dimecres 24
IPRIÍndex de preus industrials12/2017
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2017
Dijous 25
EPAEnquesta de població activaT4/2017
Dilluns 29
ICDÍndex de comerç al detall12/2017
Dimecres 31
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2017
Febrer
Dijous 1
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2017
TURESTTurisme estranger12/2017
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2017
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger11/2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2017
Dilluns 5
EPAEnquesta de població activa2017
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2017
Dimarts 6
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2017
Dimecres 7
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat2017
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2017
PIBAVNAvanç del PIB trimestral2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2017
Dijous 8
IPIÍndex de producció industrial12/2017
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2017
Divendres 16
PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2017
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2017
Dijous 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2018
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2017
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2017
Divendres 23
IPRIÍndex de preus industrials01/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2018
Dimarts 27
EIPEnquesta industrial de productes2016
Dimecres 28
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social. Avanç2017
Març
Dijous 1
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2018
TURESTTurisme estranger01/2018
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger12/2017
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2017
Dilluns 5
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2017
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2017
Dilluns 12
IPIÍndex de producció industrial01/2018
Dijous 15
ICDÍndex de comerç al detall01/2018
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2017
PIBTComptabilitat trimestralT4/2017
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2018
Dimarts 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2017
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2018
IPRIÍndex de preus industrials02/2018
Dilluns 26
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2018
Dimecres 28
BIBEnquesta de biblioteques2016
ICDÍndex de comerç al detall02/2018
Abril
Dimecres 4
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2018
TURESTTurisme estranger02/2018
Dijous 5
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2018
Divendres 6
COMESTComerç amb l'estranger01/2018
IPIÍndex de producció industrial02/2018
Dilluns 16
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2018
Dimecres 18
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2018
Dijous 19
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2018
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT4/2017
TURCATTurisme dels residents de Catalunya2017
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT4/2017
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat2017
Dilluns 23
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2018
Dimarts 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2018
ATURPEstadística de prestacions per atur2017
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2018
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2017
RISEstadística de rendes d'inserció social2017
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2017
IPRIÍndex de preus industrials03/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2018
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT1/2018
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2015
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall03/2018
Maig
Dijous 3
EPEstimacions de població. Dades provisionals. Avanç2018
Divendres 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2018
TURESTTurisme estranger03/2018
Dilluns 7
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT1/2018
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2018
Dimecres 9
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2017
IPIÍndex de producció industrial03/2018
Dimarts 15
COMESTComerç amb l'estranger02/2018
Divendres 18
PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2017
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2018
Dijous 24
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2018
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials04/2018
Dilluns 28
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics2016
Dimecres 30
ICDÍndex de comerç al detall04/2018
Juny
Divendres 1
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2018
COMESTComerç amb l'estranger03/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2018
TURESTTurisme estranger04/2018
Dilluns 4
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2018
Dimecres 6
EAESEnquesta anual d'estructura salarial2016
IPIÍndex de producció industrial04/2018
Dijous 7
IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada2012–2016
Dijous 14
PIBTComptabilitat trimestralT1/2018
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2018
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2018
Dimarts 19
PTFProductivitat total dels factors2017
Dijous 21
ECVEnquesta de condicions de vida2017
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2018
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2018
IBIImpost sobre béns immobles. Avanç2017
Dilluns 25
IPRIÍndex de preus industrials05/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2018
Dimecres 27
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2017
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2018
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall05/2018
Juliol
Dilluns 2
EPCENTEstimació de la població centenària1981–2016
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2018
TURESTTurisme estranger05/2018
Dimarts 3
COMESTComerç amb l'estranger04/2018
Dimecres 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2018
Dijous 5
IPIÍndex de producció industrial05/2018
PENSEstadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social2017
Dilluns 9
RDRecerca i desenvolupament. Dades definitives2016
Dimecres 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2018
Dijous 12
SHDSèries històriques demogràfiques. Estudis1860–1970
Divendres 13
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2018
Dilluns 16
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2018
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2018
INEstadística sobre innovació a les empreses2016
PIBCProducte interior brut territorial. Valor afegir brut per branques d'activitat2015
Dimarts 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2018
Dimecres 25
ECVEnquesta de condicions de vida. Resultats territorials2017
IPRIÍndex de preus industrials06/2018
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT2/2018
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall06/2018
Dilluns 30
COMESTComerç amb l'estranger05/2018
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT2/2018
Agost
Dimecres 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2018
TURESTTurisme estranger06/2018
Dijous 2
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2018
Divendres 3
ECLEstadístiques de cost laboral2017
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial06/2018
Dilluns 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2018
Divendres 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2018
IPRIÍndex de preus industrials07/2018
Dilluns 27
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2018
Divendres 31
ICDÍndex de comerç al detall07/2018
Setembre
Dilluns 3
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2018
TURESTTurisme estranger07/2018
Dimecres 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2018
Dijous 6
COMESTComerç amb l'estranger06/2018
Divendres 7
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2018
IPIÍndex de producció industrial07/2018
Divendres 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2018
PIBTComptabilitat trimestralT2/2018
Dilluns 17
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2017
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2017
Dimarts 18
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2018
Dimecres 19
MMMoviments migratoris2017
Dijous 20
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2017
Divendres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2018
PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2018
Dimarts 25
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2018
IPRIÍndex de preus industrials08/2018
Dimecres 26
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2018
Dijous 27
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2017
NOMSNoms dels nadons2017
Divendres 28
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2017
Octubre
Dilluns 1
ICDÍndex de comerç al detall08/2018
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2018
Dimarts 2
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2018
TURESTTurisme estranger08/2018
Dimecres 3
COMESTComerç amb l'estranger07/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2018
Dijous 4
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2018
Divendres 5
IPIÍndex de producció industrial08/2018
Dilluns 8
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2016–2017
Dimecres 10
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2017
Dilluns 15
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2018
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2018
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2018
Dimecres 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2018
Dijous 25
EPAEnquesta de població activaT3/2018
IPRIÍndex de preus industrials09/2018
Divendres 26
EEEmpreses i establiments01/01/2018
Dimarts 30
ICDÍndex de comerç al detall09/2018
Dimecres 31
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2017
NCPNoms i cognoms de la població2018
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2017
Novembre
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger08/2018
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2018
TURESTTurisme estranger09/2018
Dilluns 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2018
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2018
Dimarts 6
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2018
Dimecres 7
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT3/2018
Dijous 8
IPIÍndex de producció industrial09/2018
Dilluns 12
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2016
Dimecres 14
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2017–2018
Dimarts 20
EIPEnquesta industrial de productes2017
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2018
Dijous 22
EPEEstimacions de població estacional2017
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2018
IPRIÍndex de preus industrials10/2018
Dilluns 26
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2018
Dimecres 28
ECLLEnquesta contínua de llars. Ampliació de resultats2014–2017
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2016
Dijous 29
ICDÍndex de comerç al detall10/2018
Divendres 30
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2017–2018
PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2018
Desembre
Dilluns 3
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2018
TURESTTurisme estranger10/2018
Dimarts 4
COMESTComerç amb l'estranger09/2018
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2018
Dimecres 5
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2018
IPIÍndex de producció industrial10/2018
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2017
Dijous 13
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2017
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2017
PIBTComptabilitat trimestralT3/2018
Divendres 14
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2018
Dilluns 17
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2016
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2018
Dimarts 18
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2016
EAUVIEstadística de l'audiovisual2016
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2018
Dimecres 19
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2016
MIOCMarc Input-Output de Catalunya2014
PIBCProducte interior brut territorial2016
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2017
Dijous 20
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2016
EPEstimacions de població. Dades definitives2018
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2018
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2018
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2018
Divendres 21
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2018
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2018
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2018
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2018
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2018
Dijous 27
ICDÍndex de comerç al detall11/2018
IPRIÍndex de preus industrials11/2018
iCalendar