Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: CLEM MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: CLEM. 2017
iCalendar
CLEM: Enquesta de clima empresarial
IV/2016
I/2017
II/2017
III/2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020