Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: DEF MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: DEF. 2017
iCalendar
DEF: Estadística de defuncions
Dades definitives2015
DesembreDades definitives2016