Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA MRSS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA. 2018
EPA: Enquesta de població activa
T4/2017
2017
Formació i condicions de treball2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: