Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA MRSS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EPA. 2018
iCalendar
EPA: Enquesta de població activa
IV/2017
Febrer2017
I/2018
AbrilFormació i condicions de treball2017
II/2018
III/2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: