Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IEV MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IEV. 2017
iCalendar
IEV: Indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada
Taula de vida2011–2015
Mortalitat estandarditzada2011–2015

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: