Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: NAIX MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: NAIX. 2017
iCalendar
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2015
SetembreDades provisionals2016
DesembreDades definitives2016

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020