Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBAVN MRSS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBAVN. 2018
iCalendar
PIBAVN: Avanç de la variació del PIB
T4/2017
2017
T1/2018
T2/2018
T3/2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020

Sou aquí: