Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2017
iCalendar
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
BIB: Estadística de biblioteques
Desembre2016
CLEM: Enquesta de clima empresarial
IV/2016
I/2017
II/2017
III/2017
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2016
Dades definitives2015
11/2016
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
DesembreDades definitives2016
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Dades definitives2015
IV/2016
Dades provisionals2016
I/2017
II/2017
III/2017
DesembreDades definitives2016
DEF: Estadística de defuncions
Dades definitives2015
DesembreDades definitives2016
EAES: Enquesta anual d'estructura salarial
2015
EAS: Enquesta anual de serveis
Novembre2015
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
Novembre2015
ECL: Estadístiques de cost laboral
IV/2016
I/2017
2016
II/2017
III/2017
ECLL: Enquesta contínua de llars
2016
ECV: Enquesta de condicions de vida
2016
Resultats territorials2016
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
2016
EE: Empreses i establiments
Octubre2017
EFDE: Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat
Dades provisionals2014–2015
EIE: Enquesta industrial d'empreses
Novembre2015
EIP: Enquesta industrial de productes
Novembre2016
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
NovembreCurs 2016–2017
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
NovembreCurs 2015–2016
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
Desembre2015
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Desembre2015
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
Novembre2015
EP: Estimacions de població
Avanç. Dades provisionals2017
DesembreDades definitives2017
EPA: Enquesta de població activa
IV/2016
2016
I/2017
Formació i condicions de treball2016
II/2017
III/2017
EPE: Estimacions de població estacional
Novembre2016
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
Octubre2016–2017
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2016
Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2016
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)IV/2016
Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)I/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)II/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)III/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2017
IBI: Impost sobre béns immobles
2016
ICD: Índexs de comerç al detall
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
I/2017
II/2017
III/2017
IV/2017
IECI: Índex d'entrada de comandes a la indústria
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
IEV: Indicadors d'esperança de vida i salut de la població
Taula de vida2011–2015
Mortalitat estandarditzada2011–2015
IN: Innovació
2015
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
2016
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Indicadors no econòmics2014–2015
OctubreIndicadors de renda monetària2013
IPI: Índex de producció industrial
11/2016
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
Dades definitives2016
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
IPRI: Índex de preus industrials
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
Dades definitives2016
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
Novembre2015
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2016
12/2016
2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
IVNI: Índex de volum de negoci a la indústria
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2015
OctubreDades provisionals2016
DesembreDades definitives2016
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
2015
MM: Moviments migratoris
2016
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2015
Dades provisionals2016
DesembreDades definitives2016
NOMESCAT: Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya
2016
NOMS: Noms dels nadons
2016
PCSI: Posició competitiva en el sector industrial
III/2016
IV/2016
I/2017
II/2017
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
2017
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
2016
PIBAVN: Avanç de la variació del PIB
IV/2016
2016
I/2017
II/2017
III/2017
PIBC: Producte interior brut territorial
Desembre2015
DesembreAvanç. Municipis de més de 50.000 habitants2016
PIBT: Comptabilitat trimestral
IV/2016
I/2017
II/2017
III/2017
PMH: Padró municipal d'habitants
Explotació estadística. Dades definitives2016
Població estrangera2016
Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2017
DesembreXifres oficials2017
PPSR: Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda
Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2016
DesembrePensions contributives de la Seguretat Social2016
PROJL: Projeccions de llars
2016–2036
Ampliació de resultats2016–2036
PROJPE: Projeccions de població en edat escolar
2016–2026
PTF: Productivitat total dels factors
2016
RD: Recerca i desenvolupament
2015
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
2014
TICL: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars
Novembre2017
TICLT: Estadística territorial TIC a les llars
2015
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
IV/2016
Dades provisionals2016
I/2017
Dades definitives2016
II/2017
III/2017
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
I/2017
II/2017
III/2017
TURDEST: Despesa del turisme estranger
11/2016
12/2016
2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
I/2017
II/2017
III/2017
TUREST: Turisme estranger
12/2016
2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
Dades definitives2016
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
IV/2016
Dades provisionals2016
I/2017
Dades definitives2016
II/2017
III/2017

Sou aquí: