Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2017
iCalendar
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2016
03/2017
06/2017
09/2017
CLEM: Enquesta de clima empresarial
IV/2016
I/2017
II/2017
III/2017
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2016
Dades definitives2015
11/2016
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
DesembreDades definitives2016
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
Dades definitives2015
IV/2016
Dades provisionals2016
I/2017
II/2017
III/2017
DesembreDades definitives2016
DEF: Estadística de defuncions
Dades definitives2015
EAES: Enquesta anual d'estructura salarial
2015
EAS: Enquesta anual de serveis
2015
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
Desembre2015
ECL: Estadístiques de cost laboral
IV/2016
I/2017
2016
II/2017
III/2017
ECLL: Enquesta contínua de llars
2016
ECV: Enquesta de condicions de vida
2016
Resultats territorials2016
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
2016
EE: Empreses i establiments
2017
EFDE: Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat
Dades provisionals2014–2015
EIE: Enquesta industrial d'empreses
Desembre2015
EIP: Enquesta industrial de productes
Desembre2016
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
Curs 2016–2017
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
Curs 2015–2016
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
Desembre2015
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Desembre2015
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
2015
EP: Estimacions de població
Avanç. Dades provisionals2017
DesembreDades definitives2017
EPA: Enquesta de població activa
IV/2016
2016
I/2017
Formació i condicions de treball2016
II/2017
III/2017
EPE: Estimacions de població estacional
2016
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
2016–2017
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2016
Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2016
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)IV/2016
Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)I/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)II/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2017
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)III/2017
Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2017
IBI: Impost sobre béns immobles
2016
ICD: Índexs de comerç al detall
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
I/2017
II/2017
III/2017
IV/2017
IECI: Índex d'entrada de comandes a la indústria
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
IEV: Indicadors d'esperança de vida i salut de la població
Taula de vida2011–2015
Mortalitat estandarditzada2011–2015
IN: Innovació
2015
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
2016
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Indicadors no econòmics2014–2015
IPI: Índex de producció industrial
11/2016
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
Dades definitives2016
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
IPRI: Índex de preus industrials
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
Dades definitives2016
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
2015
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2016
12/2016
2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
IVNI: Índex de volum de negoci a la indústria
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2015
Dades provisionals2016
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
2015
MM: Moviments migratoris
2016
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2015
Dades provisionals2016
NOMESCAT: Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya
2016
NOMS: Noms dels nadons
2016
PCSI: Posició competitiva en el sector industrial
III/2016
IV/2016
I/2017
II/2017
PENS: Estadística de pensions
Desembre2016
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
2017
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
2016
PIBAVN: Avanç de la variació del PIB
IV/2016
2016
I/2017
II/2017
III/2017
PIBC: Producte interior brut territorial
Desembre2015
DesembreAvanç. Municipis de més de 50.000 habitants2016
PIBT: Comptabilitat trimestral
IV/2016
I/2017
II/2017
III/2017
PMH: Padró municipal d'habitants
Explotació estadística. Dades definitives2016
Població estrangera2016
Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2017
DesembreXifres oficials2017
PPSR: Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda
Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2016
DesembrePensions contributives de la Seguretat Social2016
PROJL: Projeccions de llars
2016–2036
Ampliació de resultats2016–2036
PROJPE: Projeccions de població en edat escolar
2016–2026
PTF: Productivitat total dels factors
2016
RD: Recerca i desenvolupament
2015
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
2014
TICL: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars
2017
TICLT: Estadística territorial TIC a les llars
2015
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
IV/2016
Dades provisionals2016
I/2017
Dades definitives2016
II/2017
III/2017
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
I/2017
II/2017
III/2017
TURDEST: Despesa del turisme estranger
11/2016
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
Dades definitives2016
09/2017
10/2017
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
I/2017
II/2017
III/2017
TUREST: Turisme estranger
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
Dades definitives2016
09/2017
10/2017
11/2017
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2016
Dades provisionals2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
Dades definitives2016
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
IV/2016
Dades provisionals2016
I/2017
Dades definitives2016
II/2017
III/2017
Estadístiques previstes per enguany que passen a l'any que ve
Codi Estadística Data original Nova data
BIB Estadística de biblioteques. 2016 Desembre 2017 Gener 2018
DEF Estadística de defuncions. Dades definitives. 2016 Desembre 2017 Gener 2018
INTPOBR Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors de renda monetària. 2013 Desembre 2017 Gener 2018
MAT Estadística de matrimonis. Dades definitives. 2016 Desembre 2017 Gener 2018
NAIX Estadística de naixements. Dades definitives. 2016 Desembre 2017 Gener 2018

Sou aquí: