Saltar al contingut principal

30 — Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics

    Proposta d'etiqueta curta

    Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics

    Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics OCDE 2001 a la qual pertany

    03 Màquines d'oficina i equips informàtics