Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 54 m
Població (a 01-01-2018) 5443 h
Litoral No
Capital Vilafant
Distància -
Codi ajuntament 1722140003

Divisió territorial postal

  • 17740

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172214 00 00 0 00 Vilafant
Entitat singular 172214 00 01 7 00 Forques, les - 880 899 1779
Nucli 172214 00 01 7 01 Forques, les - 855 882 1737
Disseminat 172214 00 01 7 99 Disseminat de les Forques - 25 17 42
Entitat singular 172214 00 02 2 00 Vilafant - 620 632 1252
Nucli 172214 00 02 2 01 Vilafant - 615 625 1240
Disseminat 172214 00 02 2 99 Disseminat de Vilafant - 5 7 12
Entitat singular 172214 00 03 8 00 Arengades i Camp dels Enginyers, les - 1158 1254 2412
Nucli 172214 00 03 8 01 Arengades i Camp dels Enginyers, les - 1138 1238 2376
Disseminat 172214 00 03 8 99 Disseminat de les Arengades i el Camp dels Enginyers - 20 16 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172214 01 Arengada Centre, l' Urbanització
Unitat població 172214 02 Arengada Nord, l' Urbanització
Unitat població 172214 03 Arengada Sud, l' Urbanització
Unitat població 172214 04 Camí Vell d'Avinyonet, el Urbanització
Unitat població 172214 05 Camp dels Enginyers, el Urbanització
Unitat població 172214 06 Camp Blasi Caseria
Unitat població 172214 07 Closes d'en Clarà, les Urbanització
Unitat població 172214 08 Forques, les Caseria
Unitat població 172214 09 Mèlies, les Urbanització
Unitat població 172214 10 Palol Sabaldòria Caseria
Unitat població 172214 11 Pont del Príncep, el Veïnat
Unitat població 172214 12 Rajolers, els Urbanització
Unitat població 172214 13 Sant Jordi Urbanització
Unitat població 172214 14 Vilafant Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,20 Km2 54 m
  • Després: 8,35 Km2 54 m
2005-10-14 Alteració límits municipals
  • Abans: 8,35 Km2
  • Després: - Km2