Saltar al contingut principal

179011 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Característiques generals
Valor
Superfície 99,83 Km2
Altitud 110 m
Població (a 01-01-2020) 1270 h
Litoral No
Capital Sant Sadurní de l'Heura
Distància -
Codi ajuntament 1790110007

Divisió territorial postal

 • 17116
 • 17117
 • 17118
 • 17121
 • 17244

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 179011 00 00 0 00 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Entitat col·lectiva 179011 01 00 0 00 Cruïlles - 409 422 831
Entitat singular 179011 01 02 1 00 Cruïlles - 119 128 247
Nucli 179011 01 02 1 01 Cruïlles - 75 81 156
Disseminat 179011 01 02 1 99 Disseminat de Cruïlles - 44 47 91
Entitat singular 179011 01 03 7 00 Veïnat de la Font, el - 16 10 26
Disseminat 179011 01 03 7 99 Veïnat de la Font, el -Disseminat- - 16 10 26
Entitat singular 179011 01 04 2 00 Puigventós - 198 203 401
Nucli 179011 01 04 2 01 Puigventós - 198 203 401
Entitat singular 179011 01 05 5 00 Rabioses - 38 49 87
Disseminat 179011 01 05 5 99 Rabioses -Disseminat- - 38 49 87
Entitat singular 179011 01 06 8 00 Sant Cebrià de Lledó - 7 3 10
Disseminat 179011 01 06 8 99 Sant Cebrià de Lledó -Disseminat- - 7 3 10
Entitat singular 179011 01 07 4 00 Sant Cebrià dels Alls - 6 2 8
Disseminat 179011 01 07 4 99 Sant Cebrià dels Alls -Disseminat- - 6 2 8
Entitat singular 179011 01 08 0 00 Sant Joan de Salelles - 8 5 13
Disseminat 179011 01 08 0 99 Sant Joan de Salelles -Disseminat- - 8 5 13
Entitat singular 179011 01 09 3 00 Sant Miquel de Cruïlles - 6 7 13
Disseminat 179011 01 09 3 99 Sant Miquel de Cruïlles -Disseminat- - 6 7 13
Entitat singular 179011 01 10 7 00 Santa Pellaia - 11 15 26
Disseminat 179011 01 10 7 99 Santa Pellaia -Disseminat- - 11 15 26
Entitat col·lectiva 179011 02 00 0 00 Monells - 118 109 227
Entitat singular 179011 02 01 5 00 Monells - 86 82 168
Nucli 179011 02 01 5 01 Monells - 86 82 168
Entitat singular 179011 02 02 0 00 Sies - 32 27 59
Disseminat 179011 02 02 0 99 Sies -Disseminat- - 32 27 59
Entitat col·lectiva 179011 03 00 0 00 Sant Sadurní de l'Heura - 105 107 212
Entitat singular 179011 03 01 4 00 Sant Sadurní de l'Heura - 76 83 159
Nucli 179011 03 01 4 01 Sant Sadurní de l'Heura - 70 78 148
Disseminat 179011 03 01 4 99 Disseminat de Sant Sadurní de l'Heura - 6 5 11
Entitat singular 179011 03 02 9 00 Banyeres - 10 12 22
Disseminat 179011 03 02 9 99 Banyeres -Disseminat- - 10 12 22
Entitat singular 179011 03 03 5 00 Barri d'Estrabau - 7 6 13
Disseminat 179011 03 03 5 99 Barri d'Estrabau -Disseminat- - 7 6 13
Entitat singular 179011 03 04 0 00 Rissec, el - 4 2 6
Disseminat 179011 03 04 0 99 Rissec, el -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 179011 03 05 3 00 Sant Joan - 8 4 12
Disseminat 179011 03 05 3 99 Sant Joan -Disseminat- - 8 4 12
Entitat singular 179011 03 06 6 00 Mas Savalls, el - 0 0 0
Disseminat 179011 03 06 6 99 Mas Savalls, el -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 179011 01 Banyeres Veïnat
Unitat població 179011 02 Bordeta, la Caseria
Unitat població 179011 03 Cruïlles Vila
Unitat població 179011 04 Estravau Veïnat
Unitat població 179011 05 Mas Savalls, el Raval
Unitat població 179011 06 Monells Població
Unitat població 179011 07 Pedró, el Veïnat
Unitat població 179011 08 Puigventós Urbanització
Unitat població 179011 09 Rabioses, les Veïnat
Unitat població 179011 10 Rissec, el Veïnat
Unitat població 179011 11 Santa Pellaia Població
Unitat població 179011 12 Sant Cebrià de Lledó Llogarret
Unitat població 179011 13 Sant Cebrià dels Alls Llogarret
Unitat població 179011 14 Sant Joan Veïnat
Unitat població 179011 15 Sant Joan de Salelles Veïnat
Unitat població 179011 16 Sant Miquel de Cruïlles Població
Unitat població 179011 17 Sant Sadurní de l'Heura Població
Unitat població 179011 18 Sies Veïnat
Unitat població 179011 19 Veïnat de la Font, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
 • Abans: 179011 Cruilles, Monells, San Sadurní
 • Després: 179011 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 99,90 Km2 76 m
 • Després: 99,83 Km2 110 m