Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 1r. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   347,1   -3,5   -1,0-1,0
Per sexe    
     Homes   191,0   -3,3   -1,7-1,7
     Dones   156,1   -0,2   -0,1-0,1
Per situació professional    
     Assalariats   283,8   4,1   1,51,5
     No assalariats   63,3   -7,6   -10,7-10,7
Percentatge sobre la població ocupada (%)   10,4   0,7   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 1r. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.044,8   -81,1   -3,8-3,8
Per sexe    
     Homes   1.060,0   -45,4   -4,1-4,1
     Dones   984,8   -35,7   -3,5-3,5
Per situació professional    
     Assalariats   1.604,4   -37,4   -2,3-2,3
     No assalariats   440,4   -43,7   -9,0-9,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   10,6   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: