Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   358,1   1,8   0,5-0,2
Per sexe    
     Homes   206,1   11,2   5,82,0
     Dones   152,0   -9,4   -5,8-3,0
Per situació professional    
     Assalariats   289,0   3,4   1,21,3
     No assalariats   69,2   -1,6   -2,2-6,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   10,9   1,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2009
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.163,3   -56,1   -2,5-3,2
Per sexe    
     Homes   1.134,8   -12,7   -1,1-2,6
     Dones   1.028,5   -43,4   -4,0-3,8
Per situació professional    
     Assalariats   1.701,9   -33,6   -1,9-2,1
     No assalariats   461,4   -22,5   -4,6-6,8
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,3   0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: