Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2010
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   367,0   8,9   2,5-0,1
Per sexe    
     Homes   197,8   -8,4   -4,1-3,4
     Dones   169,2   17,2   11,34,2
Per situació professional    
     Assalariats   295,4   6,5   2,2-1,8
     No assalariats   71,6   2,4   3,57,4
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,3   0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2010
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.186,2   22,9   1,11,8
Per sexe    
     Homes   1.170,7   35,9   3,24,9
     Dones   1.015,5   -13,0   -1,3-1,6
Per situació professional    
     Assalariats   1.717,0   15,1   0,90,9
     No assalariats   469,2   7,8   1,75,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,7   0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: