Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 4t. trimestre del 2011
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   364,8   9,5   2,74,0
Per sexe    
     Homes   206,5   11,2   5,78,5
     Dones   158,4   -1,7   -1,1-1,3
Per situació professional    
     Assalariats   286,4   8,0   2,92,7
     No assalariats   78,4   1,5   1,99,3
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,6   0,7   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 4t. trimestre del 2011
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.080,8   -19,5   -0,90,4
Per sexe    
     Homes   1.131,4   7,0   0,61,3
     Dones   949,4   -26,5   -2,7-0,6
Per situació professional    
     Assalariats   1.646,2   13,8   0,81,7
     No assalariats   434,6   -33,3   -7,1-4,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   11,5   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: