Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2012
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   371,0   -21,7   -5,5-4,2
Per sexe    
     Homes   211,6   -10,2   -4,6-3,5
     Dones   159,3   -11,5   -6,7-5,1
Per situació professional    
     Assalariats   293,0   -18,7   -6,0-4,2
     No assalariats   78,0   -3,0   -3,6-4,3
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,1   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2012
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.135,2   -82,7   -3,7-4,0
Per sexe    
     Homes   1.160,4   -29,4   -2,5-2,3
     Dones   974,8   -53,3   -5,2-6,0
Per situació professional    
     Assalariats   1.677,3   -78,1   -4,4-4,1
     No assalariats   457,9   -4,6   -1,0-3,7
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,0   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: