Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   355,0   -16,0   -4,3-4,5
Per sexe    
     Homes   193,2   -18,4   -8,7-8,6
     Dones   161,7   2,4   1,51,1
Per situació professional    
     Assalariats   285,5   -7,4   -2,5-2,8
     No assalariats   69,4   -8,6   -11,0-10,4
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,1   -0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2013
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.105,0   -30,2   -1,4-1,4
Per sexe    
     Homes   1.153,2   -7,2   -0,6-1,4
     Dones   951,8   -23,0   -2,4-1,4
Per situació professional    
     Assalariats   1.655,3   -22,0   -1,3-1,5
     No assalariats   449,7   -8,2   -1,8-1,2
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,3   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: