Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   452,3   48,0   11,98,7
Per sexe    
     Homes   251,1   28,4   12,88,7
     Dones   201,3   19,6   10,88,8
Per situació professional    
     Assalariats   375,3   52,1   16,111,5
     No assalariats   77,1   -4,1   -5,0-2,2
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,8   1,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.527,1   44,4   1,81,2
Per sexe    
     Homes   1.361,0   -5,8   -0,4-0,9
     Dones   1.166,1   50,2   4,53,9
Per situació professional    
     Assalariats   2.063,0   81,0   4,13,0
     No assalariats   464,1   -36,6   -7,3-5,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,4   -0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: