Població ocupada. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.316,2   113,6   3,52,9
Agricultura   53,8   0,5   0,97,3
Indústria   622,9   41,6   7,21,2
Construcció   211,8   26,4   14,213,1
Serveis   2.427,7   45,1   1,92,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   18.998,4   490,3   2,62,6
Agricultura   820,7   4,0   0,55,8
Indústria   2.711,3   132,2   5,15,0
Construcció   1.143,7   64,4   6,05,1
Serveis   14.322,7   289,8   2,11,9
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada a Catalunya ha estat de 3.316,2 milers de persones al quart trimestre del 2017, xifra que es tradueix en un creixement del 3,5% interanual. Tots els sectors mostren increments interanuals: un 0,9% l'agricultura, un 7,2% la indústria, un 14,2% la construcció, i un 1,9% els serveis. Els serveis concentren el major nombre d'ocupats amb un valor absolut de 2.427,7 milers de persones ocupades. A Espanya, la població ocupada creix un 2,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: