Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2011
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.193,8   33,1   1,51,5
     Amb tots els actius ocupats   1.595,1   -1,9   -0,1-0,1
     Amb tots els actius desocupats   187,6   5,4   3,03,0
Nombre d'habitatges sense actius   709,6   3,0   0,40,4
Total   2.903,5   36,1   1,31,3
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2011
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.234,9   146,7   1,11,1
     Amb tots els actius ocupats   9.332,3   -72,8   -0,8-0,8
     Amb tots els actius desocupats   1.416,6   103,8   7,97,9
Nombre d'habitatges sense actius   4.567,6   107,5   2,42,4
Total   17.802,4   254,1   1,41,4
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: