Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2015
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.180,9   1,7   0,10,1
     Amb tots els actius ocupats   1.567,2   67,1   4,54,5
     Amb tots els actius desocupats   239,0   -33,2   -12,2-12,2
Nombre d'habitatges sense actius   767,7   1,9   0,30,3
Total   2.948,6   3,7   0,10,1
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2015
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.413,4   70,9   0,50,5
     Amb tots els actius ocupats   9.091,4   431,9   5,05,0
     Amb tots els actius desocupats   1.793,6   -185,3   -9,4-9,4
Nombre d'habitatges sense actius   4.950,2   26,2   0,50,5
Total   18.363,5   97,0   0,50,5
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: