Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.173,0   5,0   0,20,2
     Amb tots els actius ocupats   1.694,6   72,8   4,54,6
     Amb tots els actius desocupats   171,2   -46,2   -21,2-16,0
Nombre d'habitatges sense actius   798,0   7,8   1,01,7
Total   2.971,0   12,8   0,40,6
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.398,1   6,9   0,10,0
     Amb tots els actius ocupats   9.883,6   353,2   3,74,0
     Amb tots els actius desocupats   1.387,7   -168,9   -10,9-9,9
Nombre d'habitatges sense actius   5.088,3   84,4   1,71,3
Total   18.486,4   91,3   0,50,4
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: