Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2001
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,15   3.102,0   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   70,26   1.823,5   ..   ....
     Dones   46,67   1.278,5   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   57,69   446,2   ..   ....
     De 25 a 54 anys   82,20   2.337,4   ..   ....
     De 55 anys i més   18,54   318,3   ..   ....
Ocupació   53,24   2.840,3   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   65,77   1.707,0   ..   ....
     Dones   41,37   1.133,3   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,55   375,5   ..   ....
     De 25 a 54 anys   76,15   2.165,6   ..   ....
     De 55 anys i més   17,42   299,1   ..   ....
Atur   8,44   261,7   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   6,39   116,5   ..   ....
     Dones   11,36   145,2   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   15,85   70,7   ..   ....
     De 25 a 54 anys   7,35   171,8   ..   ....
     De 55 anys i més   6,03   19,2   ..   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2001
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   52,73   17.932,1   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   66,08   10.933,2   ..   ....
     Dones   40,08   6.998,9   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,81   2.404,6   ..   ....
     De 25 a 54 anys   76,36   13.733,8   ..   ....
     De 55 anys i més   16,65   1.793,8   ..   ....
Ocupació   47,27   16.076,3   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   61,22   10.129,9   ..   ....
     Dones   34,06   5.946,4   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   36,33   1.906,8   ..   ....
     De 25 a 54 anys   69,41   12.484,1   ..   ....
     De 55 anys i més   15,64   1.685,3   ..   ....
Atur   10,35   1.855,8   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   7,35   803,3   ..   ....
     Dones   15,04   1.052,5   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   20,70   497,7   ..   ....
     De 25 a 54 anys   9,10   1.249,6   ..   ....
     De 55 anys i més   6,04   108,4   ..   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: